Uitvaart uitgelegd

Ben je bij samenwonen erfgenaam van je partner?

Uitgelegd Redactie
18 oktober 2021

Samenwonen is geen voorwaarde om bij overlijden van uw partner bezittingen te erven. Dit is wel mogelijk wanneer u getrouwd bent of samenwoont met een geregistreerd partnerschap. Ook is het mogelijk om een testament op te stellen en je partner daarin op te nemen.